Новини

Видео: Какво са социалните иновации

Видео: Какво са социалните иновации

Какво са социалните иновации, какво е значението им за обществата и защо насърчаваме тяхното развитие. Да разсъждаваме заедно ни канят авторите на анимирано видео, показано за първи път на конференцията „Бъдещето на социалните иновации в България“ през март 2023. 

Видеото е създадено в рамките на проекта FUSE по поръчка на Фондация BCause, която е част от международен консорциум (Ирландия, Португалия, Кипър и България).

video 2

Проектът FUSE има за цел създаване на национални центрове, чрез които социалните иновации във всяка държава да могат да получават подкрепата на силна мрежа от екперти, представители на всички основни сектори - от частния, държавния, академичния и гражданския, както на национално, така и на европейско ниво. 

eu flag smallПроектът FUSE е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

https://www.fuseproject.eu/

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!