Информационен център EaSI България

Тук ще намерите информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI),
част от ЕСФ+ на ЕС.

Image

Информационен център EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Направлението за заетост и социални иновации (EaSI) е инструмент за финансиране на ЕС и цели стимулиране на устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

За периода 2021 – 2027 г. Направлението за заетост и социални иновации (EaSI) е по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Информационен център EaSI България се управлява от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София. Министeрство на труда и социалната политика, СИС Кредит и Тръст за социална алтернатива са асоциирани партньори.

Image
Image
Image

Проектът e финансиран от Европейския съюз и е с продължителност две години. (2022-2024)

Image

Какво предлагаме

Инфоцентърът предоставя онлайн и на живо консултации и ще организира информационни събития. Очакваме над 10 000 човека да се възползват от информацията, която ще разпространяваме на специална уеб страница, в социалните медии, както и чрез постоянна връзка на елекронна поща.

В рамките на проекта е предвидено международното сътрудничество с колеги от други европейски държави за стимулиране на общата европейска екосистема, насърчаваща заетостта, придобиването на нови умения и развитие на социални иновации.

Image

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!