Контакт

Обадете ни се

+359 (2) 988 00 80

Работно време

от понеделник до петък

10.00 - 14.00 часа

Пишете ни

easi@bcause.bg

Адрес

Фондация BCause

бул. "Витоша" 65, ет. 2
София 1000, България

Обадете се предварително, за да си уговорите лична среща.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!