Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици от агресивната война на Русия срещу Украйна в страните от ЕС

Innovative Approaches to Mitigate the Societal Consequences of Russia’s War of Aggression against Ukraine within EU Countries

Програма: Европейски социален фонд+, Инициативата за Социални иновации (SI+)

Краен срок: 30 май 2024, 17:00:00 Brussels time

Мерки за стимулиране развитието на финансовите пазари за социални предприемачи

Actions to boost the development of finance markets for social enterprises (ESF-2023-SUPPLY-DEMAND)

Програма: Европейски социален фонд + (ЕСФ+)
Краен срок: 14 март 2024, 17:00 Brussels time

Социални иновации за повишаване на квалификацията на уязвимите младежи, особено на младите хора, които не са трудово заети, не учат и не се обучават (NEETs)

Social Innovations for the Upskilling of Vulnerable Youth, Especially Young People not in Employment, Education, or Training (NEETs)

Програма: Европейски социален фонд+, Инициативата за Социални иновации (SI+)
Нов краен срок: 27 март 2024, 17:00:00 Brussels time

ESF Social Innovation+ ALMA Call

Програма: Европейски социален фонд + (ЕСФ+)
Краен срок: 15 март 2023 – 17:00:00 Brussels time

Повече за АЛМА

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!