Европейски конкурс за социални иновации (EUSIC) 2024

The European Social Innovation Competition 2024

Срок за кандидатстване: 11 юни 2024

Покана за предложения за социални иновации: действия за разработване на услуги за анализиране на ефекта на въздействието за участници на пазара, инвестиращи в социално въздействие

Social innovation call for proposals: actions to develop impact performance intelligence services for the social impact investing market actors

Програма: Европейски социален фонд+

Краен срок: 4 юли 2024, 17:00:00 Brussels time

Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици от агресивната война на Русия срещу Украйна в страните от ЕС

Innovative Approaches to Mitigate the Societal Consequences of Russia’s War of Aggression against Ukraine within EU Countries

Програма: Европейски социален фонд+, Инициативата за Социални иновации (SI+)

Краен срок: 30 май 2024, 17:00:00 Brussels time

Мерки за стимулиране развитието на финансовите пазари за социални предприемачи

Actions to boost the development of finance markets for social enterprises (ESF-2023-SUPPLY-DEMAND)

Програма: Европейски социален фонд + (ЕСФ+)
Краен срок: 14 март 2024, 17:00 Brussels time

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!