Новини

Информационен уебинар на 28 май за процедура Innovative Approaches Tackling Long-Term Unemployment

Информационен уебинар на 28 май за процедура Innovative Approaches Tackling Long-Term Unemployment

Европейският център за социални иновации организира информационна среща, за да представи новата процедура за финансиране ‘Innovative Approaches Tackling Long-Term Unemployment‘

Тази нова процедура е в рамките на инициативата ESF+ Социални иновации+. Крайният срок за кандидатстване е 17:00 CET на 30 септември 2024 г.

Процедурата има за цел да пренесе или увеличи мащаба на доказани и обещаващи социални иновации, насочени към интегрирането на дългосрочно безработните на пазара на труда и насърчаване на тяхното социално включване.

По време на информационната среща ще имате възможност да научите за необходимостта и целта на тази процедура, допустимите бенефициенти, какви дейности ще бъдат подкрепяни, бюджета и т.н.

Индикативен общ бюджет на поканата: 23 000 000 EUR

Очаквана продължителност на типичен проект: до 36 месеца

Индикативен размер на безвъзмездната помощ: между 1 000 000 EUR и 3 000 000 EUR на проект, съставляващ не повече от 80% от общия бюджет на проекта.

Допустими участници: Допустими са само консорциуми, които се състоят от кандидат (координатор) и поне един партньор от друга държава-членка на ЕС, държави, асоциирани към ЕСФ+ (Исландия, Черна гора, Норвегия и Сърбия).

Информационната среща ще се проведе на 28 май 2024 от 10.00 до 12.00 CET.

Ако проявявате интерес, можете да се регистрирате тук

Краен срок за регистрация: 24 май 2024

Повече за процедурата

 

 

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!