Ресурси

Наръчник за скалиране на социални иновации

Наръчникът за скалиране на социални иновации разглежда социалните иновации от гледна точка на разширяване на тези иновации, които са доказали своята ефективност. Той очертава седемте стъпки за стратегическо използване на ЕСФ+. Той е предназначен по-специално за органите на държавите членки, участващи в разработването и изпълнението на програми по ЕСФ+, но може да послужи като вдъхновение за други заинтересовани страни.  

Наръчникът е вдъхновен от набор от европейски и други изследователски проекти, практически опит, правни политики на ЕСкакто и от работната група на Практическата общност на ЕСФ по социални иновации, включваща голям брой различни заинтересовани страни от ЕСФ. 

И двата наръчника ще преведат читателя през всички стъпки на процеса на социалната иновация: от идентифициране на социалното предизвикателство до създаването на иновативно решение, до демонстриране на потенциала на това решение и накрая до подкрепа за скалиранеот/мултиплицирането на най-успешните модели до по-широк обхват.  

Toolkit for scaling-up social innovation

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!