ESF Social Innovation+ ALMA Call

Програма: Европейски социален фонд + (ЕСФ+)
Краен срок: 15 март 2023 – 17:00:00 Brussels time

Повече за АЛМА

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!