Мерки за стимулиране развитието на финансовите пазари за социални предприемачи

Actions to boost the development of finance markets for social enterprises (ESF-2023-SUPPLY-DEMAND)

Програма: Европейски социален фонд + (ЕСФ+)
Краен срок: 14 март 2024, 17:00 Brussels time

Цел: Активизиране на сътрудничеството между публични и /или частни институции за облекчаване достъпа до финансиране на социални предприемачи, за да се развие тяхната инвестиционна готовност и възможността на социалните предприятия да усвояват възвръщаемо финансиране.

Повече информация

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!