Новини

Удължен краен срок за процедурата Upskilling of Vulnerable Youth, Especially Young People... (NEETs)

Удължен е крайният срок за подаване на кандидатури по процедура Innovations for the Upskilling of Vulnerable Youth, Especially Young People not in Employment, Education, or Training (NEETs) на на Европейския център за социални иновации и програмата за заетост и социални иновации на Европейски социален Фонд + 

9 млн. евро ще бъдат инвестирани от ЕС за социални иновации, които развиват уменията на младежи в неравностойно положение

9 млн. евро ще бъдат инвестирани от ЕС за социални иновации, които развиват уменията на младежи в неравностойно положение

Информационният център EaSI България организира Информационен уебинар на 30 януари 2024 г. Пенка Цветкова и Мая Косева от Фондация BCause представиха на всички заинтересовани новата възможност за кандидатстване на Европейския център за социални иновации и програмата за заетост и социални иновации на Европейски социален Фонд + Social Innovations for the Upskilling of Vulnerable Youth, Especially Young People not in Employment, Education, or Training (NEETs).

Информационна среща за представяне на процедурата на ESF+SI

Информационна среща за представяне на процедурата на ESF+SI

Информационният център EaSI България на Фондация BCause организира информационен уебинар на 30 януари 2024 г.

Покана за информационна среща за процедурата по кандидатстване за "Социални иновации за повишаване на квалификацията на уязвимите младежи..." (NEETs)

Споделяме с Вас покана за информационна среща за процедурата по кандидатстване за "Социални иновации за повишаване на квалификацията на уязвимите младежи, особено на младите хора, които не са трудово заети, не учат и не се обучават (NEETs)".

Включете се в Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM)

Включете се в Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM)

През октомври 2023 стартира третото издание на Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM), като то вече обхваща 31 страни в Европа. Първото проучване беше през 2020 г. в десет държави, второто издание през 2021 г. включваше 21 държави.

Buy Social Europe B2B официално стартира по време на Световния форум на социалните предприятия в партньорство с People and Planet First

Buy Social Europe B2B официално стартира по време на Световния форум на социалните предприятия в партньорство с People and Planet First

Фондация BCause e българският партньор на международната инициатива Buy Social Europe B2B, която има за цел да ускори развитието на т.нар. социално отговорни доставки (social procurement) в Европа.

500 милиарда долара ще бъдат насочени към пазара на стоки и услуги, произведени и предоставени от социални предприятия.

Информационен бюлетин FUSE

Информационен бюлетин FUSE

Приключи работата по проекта FUSE, който имаше задачата да очертае бъдещето на социалните иновации в Европа и да подготви създаването на национални центрове за компетенции в сферата на социалните иновации в отделните държави.

Защо и как Национален център за социални иновации - експертното мнение

Защо и как Национален център за социални иновации - експертното мнение

В продължение на две години Фондация BCause работи по проекта FUSE, който имаше задачата да очертае бъдещето на социалните иновации в Европа и да подготви създаването на национални центрове за компетенции в сферата на социалните иновации в отделните държави. В консорциума участваха организации от България, Ирландия, Кипър и Португалия.

Видео: Защо и как Национален център за социални иновации

Видео: Защо и как Национален център за социални иновации

"Защо и как Национален център за социални иновации" e 15 минутнo видео, в което експерти, участвали в проекта FUSE, дават своя отговор на това какъв трябва да бъде Националният център в България, така че социалните иновации да могат да получават подкрепата на силна мрежа от екперти, представители на всички основни сектори - от частния, държавния, академичния и гражданския, както на национално, така и на европейско ниво.  

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!