Ресурси

Практическото ръководство за организации и проекти за развитие на социално експериментиране

Практическото ръководство за организации и проекти за развитие на социално експериментиране дава практически и прагматични съвети за разработване на проекти. Оформено от поуките, извлечени от предишни проекти за социално експериментиране, финансирани чрез Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и от други практики в областта на социалните иновации, ръководството съдържа разнообразни примери за използвани инструменти, модели и методи. 

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 14 – 2021

Докладът представя примери на 22 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации EaSI. Фокусът е върху 14 големи европейски неправителствени организации, активно работещи за насърчаване на социалното включване, намалявне на бедността и по-добър достъп до финансиране. Докладът обхваща периода март-декември 2021 г.

Мониторингов доклад за действието на програмата за заетост и социални инвации (EaSI) за периода 2019-2020

Представяме на вашето внимание резюмето на доклада на български.

Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI предоставя финансова подкрепа за насърчаване на високо ниво на качество и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална защита, борба със социалното изключване и бедността и подобряване условия на труд в целия ЕС.

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 12 (2019-2020)

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 12 (2019-2020)

В този доклад ще намерите 37 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и описана подкрепата за 23 важни европейски нестопански организации.

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 13 (2020 – 2021)

Докладът представя примерите на 19 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации (EaSI). Отделено е внимание и на подкрепените 11 големи паневропейски нестопански организации, които работят в подкрепа на промотирането на социалното включване, намаляване на бедността и подобрен достъп до финансиране.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!