Ресурси

Наръчник за скалиране на социални иновации

Наръчникът за скалиране на социални иновации разглежда социалните иновации от гледна точка на разширяване на тези иновации, които са доказали своята ефективност. Той очертава седемте стъпки за стратегическо използване на ЕСФ+. Той е предназначен по-специално за органите на държавите членки, участващи в разработването и изпълнението на програми по ЕСФ+, но може да послужи като вдъхновение за други заинтересовани страни.  

Практическото ръководство за организации и проекти за развитие на социално експериментиране

Практическото ръководство за организации и проекти за развитие на социално експериментиране дава практически и прагматични съвети за разработване на проекти. Оформено от поуките, извлечени от предишни проекти за социално експериментиране, финансирани чрез Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и от други практики в областта на социалните иновации, ръководството съдържа разнообразни примери за използвани инструменти, модели и методи. 

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 14 – 2021

Докладът представя примери на 22 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации EaSI. Фокусът е върху 14 големи европейски неправителствени организации, активно работещи за насърчаване на социалното включване, намалявне на бедността и по-добър достъп до финансиране. Докладът обхваща периода март-декември 2021 г.

Мониторингов доклад за действието на програмата за заетост и социални инвации (EaSI) за периода 2019-2020

Представяме на вашето внимание резюмето на доклада на български.

Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI предоставя финансова подкрепа за насърчаване на високо ниво на качество и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална защита, борба със социалното изключване и бедността и подобряване условия на труд в целия ЕС.

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 12 (2019-2020)

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 12 (2019-2020)

В този доклад ще намерите 37 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и описана подкрепата за 23 важни европейски нестопански организации.

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 13 (2020 – 2021)

Докладът представя примерите на 19 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации (EaSI). Отделено е внимание и на подкрепените 11 големи паневропейски нестопански организации, които работят в подкрепа на промотирането на социалното включване, намаляване на бедността и подобрен достъп до финансиране.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!